DNS服务器切换器(Dns jumper)

DNS服务器切换器(Dns jumper) v1.0.6 绿色版

软件大小:668.00KB
软件类型:国外软件
软件语言:多国语言
软件授权:免费软件
软件分类: 系统辅助
支持系统:

百科推荐

Dns jumper 是一个DNS快速切换器,软件用途与软件盒子之前介绍的Public DNS Servers Tool有异曲同工之妙!它内置了Google Dns、Open Dns、Comodo Dns、Advantage、Ultra Dns等多达52组DNS服务器地址,而且都包括首选备用DNS服务器。Dns jumper的优点在于,可以自动测试出最快的DNS服务器地址并进行一键切换。

DNS服务器切换器(Dns jumper)下载地址

Windows版下载

网友评论