GTX 860M紧急驱动补丁359.12放出 内附官方下载

石头 来源:下载之家 阅读(84)

Nvidia GTX 1080TI显卡驱动
Nvidia GTX 1080TI显卡驱动 v3.3.0.95
类型:显卡驱动 大小:74.50MB
GTX 860M紧急驱动补丁359.12放出 内附官方下载

 NVIDIA今日放出了一个紧急修复补丁驱动,版本号359.12,是专门给GTX 860M笔记本客户推出的。

 NVIDIA称,GTX 860M客户在《巫师3:狂猎》、《刺客的信条:枭雄》等游戏中会遇到有一些崩溃问题,安装这个新驱动即可解决,包括各个驱动版本。

 其他显卡客户请无视。官方网站下载地址:

 win10 64位:

 http://international.download.nvidia.com/Windows/359.12/359.12-notebook-win10-64bit-international.hf.exe

 win10 32位:

 http://international.download.nvidia.com/Windows/359.12/359.12-notebook-win10-32bit-international.hf.exe

 Windows 7/8/8.1 64位:

 http://international.download.nvidia.com/Windows/359.12/359.12-notebook-win8-win7-winvista-64bit-international.hf.exe

 Windows 7/8/8.1 32位:

 http://international.download.nvidia.com/Windows/359.12/359.12-notebook-win8-win7-winvista-32bit-international.hf.exe