QT语音怎么进行个人展示?

来源:下载之家 作者:石头

qt语音

qt语音

版本:官方版v4.6.80.18262
大小:55.97MB
分类: 聊天工具
立即下载
查看详情

导读:   QT语音怎么进行个人展示?今天,小编就教大家如何在QT语音中进行个人展示。

  QT语音怎么进行个人展示?今天,小编就教大家如何在QT语音中进行个人展示。

  点击主面板右上角菜单中的个人设置里可更换个人秀,换上喜爱的照片,无论在自己房间,或其他房间都可展现。

QT语音怎么进行个人展示?

  查看他人个人秀

  进入频道在麦序上都可看到他人的个人秀

QT语音怎么进行个人展示?

  更换个人头像

QT语音怎么进行个人展示?

  查看他人个人头像

  进入房间后,右键单击成员列表的用户,选择查看个人信息。

  在用户的个人资料面板即可查看该用户的个人头像。

QT语音怎么进行个人展示?
QT语音怎么进行个人展示?